Sandėliavimas
 • Muitinės prižiūrimi sandėliai
 • Krovinio saugojimas vidinėje sandėlio teritorijoje
 • Sandėlio vidaus bendras plotas 2000 m2
 • Krovinio saugojimas išorinėje sandėlio teritorijoje
 • Geležinkelio atšaka sandėlio teritorijoje
 • Vidinė reguliuojamo aukščio rampa
 • Galimybė vienu metu priimti krovinius nuo vidinių rampų iš 3 transporto priemonių
 • Sandėliuojami kroviniai registruojami įmonės duomenų bazėje kiekvienam iš jų priskiriant unikalų numerį
 • 3PL paslaugos
Krovos darbai

Krovos darbai atliekami

 • Šakiniais krautuvais
 • Rankomis
 • Kranu

Iškrauname bei pakrauname įvairių matmenų, svorių, sudėtingumo krovinius.

Muitinės tarpininkavimas

Muitinės tarpininkavimo paslaugos

 • Importo deklaracijų įforminimas (IM)
 • Eksporto deklaracijų įforminimas (EX)
 • Tranzitinių deklaracijų įforminimas (T1)
 • Bendrosios garantijos išdavimas atliekant Bendrijos/bendrojo tranzito procedūrą
 • Dokumentų įforminimas eksportuojamoms prekėms
 • Eksportuojamų prekių manifesto/specifikacijos, invoiso, pakavimo lapų paruošimas
 • Krovinio neatitikimų akto muitinis įforminimas
 • Krovinio tikrinimo aktų pildymas, kitų dokumentų paruošimas
 • Bendrosios deklaracijos (BDK) paruošimas
 • CMR važtaraščio pildymas
 • TIR Carnet pildymas
 • TIR MRN pildymas ir pateikimas el. sistemoje
 • Atstovavimas muitinėje
 • Elektroninio eksporto manifesto įforminimas

Dokumentų administravimas

 • Eksporto deklaracijų grąžinimas eksportuotojui registruotu paštu
 • Krovinio atvykimo/išvykimo dokumentų (lydraščio) tvarkymas ir pildymas, laikino saugojimo deklaracijos nurašymas
 • EORI kodo registravimas muitinės prievolių registre
 • Dokumentų spausdinimas